HOME CONTACT CONTENTS LINKS RESERVATIONS

Temmuz ayı ortalarında tatlı bir esinti başlıyor Bozcaada'da. İnsanı bunaltmayan, yakmayan rüzgar, sabah 10:00'da başlayıp 17:00 'ye kadar sürüyor.

Ada genelde kurak. Ama Dünyaca ünlü üzümler bu nemli rüzgarla beslenip lezzetini buluyor. Bozcaada'da bağcılık, adının tarihi kadar eski. Evliya Çelebi ünlü seyehatnamesinde Bozcaada'dan söz ederken; Dünyanın en güzel çavuş üzümlerinin yetiştiği yer olarak tanımlıyor.

Adanın 18.500 dönümü, bağlarla kaplı. Güneş, toprak ve rüzgarın etkisiyle bu günkü kalitesine ulaşan üzümlerden yapılan şaraplar, Bozcaada şarapları olarak ünlenmiş. Sofralık Çavuş Üzümü poyraz rüzgarlarının etkisiyle ince kabuklu, tatlı ve lezzetli. Karasakız ve Vasilaki gibi çeşitler şaraplık olarak kullanılıyor.

Bölgede üç fabrika faaliyet halinde. Hüseyin Pehlivan Talay (Truva), Ataol(Eski) ve Rağbet(Yunatçılar) şarapları dinlenmiş, yıllanmış, mantar kapaklı ve sek şaraplar. Limanda yeralan büfelerden ikili-üçlü hediyelik ambalajlardan da alabilirsiniz.

Bağcılık ve Şarapçılık, Bozcaada için sadece ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde, bir yaşam biçimidir...

Bozcaada’da bağcılık herhalde adanın tarihi kadar eskidir. Derler ki: Adaya eski ismini veren Tenes, bugünkü Poyraz Limanı çevresinde yabani asmayı bulmuş, onu geliştirerek kuntra asma denilen şimdiki durumuna getirmiştir. Üzüm, Bozcaada hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Milattan önceki Tenedos paralarında da üzüm salkımı görülür.

Bozcaada’da yüzölçümünün 1/3’ünü bağlar kaplamaktadır. Bu bağlardan 1575 ton sofralık, 3780 ton şaraplık üzüm alınmaktadır. Ada’ya özgü dört yerli üzüm türü bulunur. Sofralık olarak çavuş üzümü, şaraplık olarak karasakız(kuntra), altınbaş(vasilaki) ve karalahna.

Çavuş üzümünün Bozcaada’da özel bir yeri vardır. Adanın rüzgarlı havasının etkisiyle Türkiye’nin en güzel çavuş üzümü burada yetiştirilmektedir.  Evliya Çelebi Bozcaada’yı anlatırken “..buradaki gibi güzel çavuş üzümü dünyanın hiçbir yerinde yetişmez ...” demektedir.

Bozcaada’da şarapçılık çok eski zamanlardan beri yapılmaktadır. Bozcaada’da ilk şarap üretimi Rumlar tarafından yapılmıştır. 1925 yılına kadar Türkler üzüm yetiştirmişler ancak şarap üretiminden uzak durmuşlardır. Bu yıldan sonra Türkler şarap işiyle ilgilenmeye başlamışlardır. 1960 – 1980 yılları arasında Bozcaada’da irili ufaklı 13 şarap imalathanesinin bulunduğu görülmektedir. 1980’lerden sonra bir gerileme yaşansa da ,1998 yılı ile şarapçılık tekrar yükselişe geçmiştir. Bu yıl yapılan devlet yardımı ile şarap fabrikaları modernizasyonlarını gerçekleştirerek daha kaliteli şarap üretmeye başlamışlardır. Ayrıca 1998 yılından itibaren Cabarnet Sauvignon, Merlot gibi Fransız şaraplık üzüm çeşitlerinin yetiştirilmeye başlanmasıyla şarapçılık bir gelişim sürecine girmiştir. 2003 yılında kapatılan eski Tekel Şarap Fabrikası’nın yerine yeni ve modern bir şarap fabrikası kurulmuştur. Şu anda adada 4 şarap fabrikası bulunmaktadır:

Yunatçılar 1925 , Ataol 1927, Talay 1948 , Corvus 2003.