HOME CONTACT CONTENTS LINKS RESERVATIONS

TARİHİ ESERLER

ALAYBEY CAMİİ  İnşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1700 yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Kırmızı kesme taştan yapılmıştır. Caminin avlusunda ufak bir “hazire” bulunmaktadır. Buradaki 14 mezardan biri Osmanlı’da sadrazamlık yapmış olan Halil Hamit Paşa’ya aittir. İbadete açıktır.

MERYEM ANA KİLİSESİ  Bozcaada’daki Ortodoks cemaate ait, ibadete açık olan tek kilisedir. Rum Mahallesi’nin tam ortasına konumlanmıştır. Giriş kapısında 1869 tarihi okunan kilisenin, ilk yapılış tarihinin Venedikliler zamanına kadar uzandığı düşünülmektedir. Avlusundaki 4 katlı çan ve saat kulesi zamanın aşındırmasıyla yer yer yarılıp parça düşürmeye başladığından, 1980’lerde kısmen sökülmüş ve kule metal kafes içine alınmıştır. Kilisenin içini görmek için tek fırsatınız pazar sabahları 8.00‘de yapılan ayindir. Kilise onun dışında kapalıdır.

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA CAMİİ  Venedikliler döneminde yıkıldığı tahmin edilen bir cami daha sonra Köprülü Mehmet Paşa  tarafından 1655’de tamir edilmiş ve onun adını almıştır. Günümüzde, halk arasında  Yalı Camii olarak bilinmektedir. Caminin kitabesi yoktur. Zaman içinde geçirdiği tamirler ile şimdiki şeklini almıştır. Kırma çatılı , kareye yakın planlıdır. Kapı, pencere kanarları, saçak altı kırmız kesme taştan yapılmış olup diğer yerler sıvalıdır. İbadete açıktır.

YENİ KALE Yeni Kale Tepesi’nde bulunmaktadır. Günümüzde harabe halindedir. Bozcaada Kalesi’nin içindeki sergide bulunan kitabesinden anlaşıldığı üzere 1827 yılında Bozcaada Muhafızı Hafız Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır.

AYA PARASKEVİ AYAZMASI Bozcaada’nın güneyinde bulunan Hristiyan cemaate ait bir manastırdır. 8 çınarın altında küçük bir şapel, iki küçük yapı ve çift oluklu bir çeşmeden meydana gelmektedir. Her yıl 25-26-27 Temmuz günlerinde Ayazma Panayırı yapılmaktadır.

NAMAZGAH ÇEŞMESİ Sadrazam Öküz Mehmed Paşa’nın Bozcaada’da yaptırdığı çeşmelerin en önemlisidir. Kesme tüf ve moloz taşla örülmüş, kare planda, sarnıçlı bir çeşmedir. Kitabesinde 1703 tarihi görülmektedir.

BOZCAADA KALESİ Adanın kuzey burnu üstünde kurulmuş olan kalenin, kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Venedik, Ceneviz ve Bizanslılar döneminde kullanılan kale, Çanakkale Boğazı'nın önemi nedeniyle Fatih Sultan Mehmet tarafından onarılmış. Kanuni Sultan Süleyman ve 2.Mahmut tarafından genişletilen kale, 1965-70'te Turizm Bakanlığı tarafından gözden geçirilmiş. 10 metre genişliğinde ve 250 metrelik su hendeğiyle adadan ayrılan Bozcaada Kalesi, iç ve dış olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Surlarla çevrili bölümlerde su sarnıcı, cephanelik, revir, karargah, kuyu, çeşme, camii, atölye ve kışla binası bulunuyor. Kale, görkemli görünüşüyle dışardan olduğu kadar içerden de etkileyici. Ilık havada taş basamaklarla surlar ve burçlara tırmanan ziyaretçiler, Bozcaada'nın panoramasını farklı açılardan izleyip, fotoğraflama olanağı buluyorlar. Kale içinde bulunan müzeyi gezmek isteyenler ise sergilenen çeşitli amforalara hayran kalıyorlar. Gün batımından hemen sonra, güçlü spotlarla ışıklandırılan Bozcaada Kalesi, Bodrum Kalesi'ne nispet yaparcasına, Ege'nin ortasında ışıl ışıl parlıyor.