HOME CONTACT CONTENTS LINKS RESERVATIONS

2001 yılı içinde Bozcaada 'lıların ve Ada'yı sevenlerin katkılarıyla 5 hafta süren bir kazı yeri temizliği ve küçük ölçekte, daha çok 10 yıl önceki kazı yerini düzenleyen bir çalışma yapıldı.

Kazıya özellikle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri bilfiil katıldılar. Bugüne kadar herhangibir çalışma yapılmamış olan kazı alanı haritası da tamamlandı. Kazının 2002 yılında da sürdürülmesi için Müze, Üniversite
ve diğer ilgililer nezdinde yapılan girişimler yeterli maddi kaynak Ada halkı tarafından sağlanmış olmasına rağmen bürokratik engellere takılmıştır.

Nekropol kazısının 2003 yılı programına alınması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu arada bilimsel olmayan tesadufi mezar kazıları yeni kaymakamlık binası inşaat alanı içinde ve kanalizasyon çalışmaları çerçevesinde yapılmaktadır !

TENEDOS SİKKESİ

M.Ö. 4-5. yüzyıla tarihlene Tenedos sikkelerinden yola çıkarak  Ada tarihinin önemli ve etkileri günümüze kadar uzanan ipuçlarını görmemiz mümkün. Sikkenin bir yüzünde Hera ve Zeus diğer yüzünde ise çift başlı balta, üzüm salkımı ve amfora var. Tenedos baltası da denilen çift başlı balta Anadolu'da hep kullanılagelen bir motif. Troia, Boğazköy ve Arslantepe'de rastlanılmış, daha sonraları ise Miken ve Girit'te  de görülmüştür.

Üzüm salkımı, bağcılığın Ada için o zamandan beri belirleyici bir ekonomik faaliyet olduğunu, amfora ise şarap ve ticaretin önemini vurgulayan bir motif olarak göze çarpıyor. Çıkan sonuçları şöyle toparlayabiliriz:

a) Bağcılık ve şarapçılığın Bozcaada tarihinde binlerce yıllık bir geleneği vardır.
b) Ticaret Bozcaada için son derece önemlidir, bir ada olmakla beraber o zamanın dünyasına açık olduğunu gösterir.

c) Tenedos kendi adına para basacak bir ekonomik büyüklüğe erişmiştir.
d) Tenedos'lular Anadolu kökenlidir. Bu sonucu Troia savaşları da destekler: Troia savaşında Tenes ve adamları Akhalıları Tenedos'a sokmak istemezler, taşla ,kürekle karşı koyarlar. Açıkça Troia'dan yana olduklarını gösterirler. Akhilleus da Tenes'i cezalandırarak onu mızrakla öldürür, öldürüldüğü yere bir Apollon Sminteos tapınağı yapılır. Ama kader işte, Tenedos buna rağmen Troia'nın düşmesinde çok belirgin bir rol oynamıştır: Savaşın sonlarında Akhalılar geri çekilir ve donanmalarını Ada'nın arkasına saklarlar(muhtemelen Ayazma açıklarına). Bu arada tahta atı Troia önüne bırakmışlardır tabi. Akhalıların gittiklerini ve tahta atı hediye olarak bıraktıklarını düşünen Troialılar yanılmaktadır: Donanma Troia'ya öldürücü darbeyi vurmak için Ayazma'da Troia'dan gelecek işareti beklemektedir.