HOME CONTACT CONTENTS LINKS RESERVATIONS

BOYTAM Bozcaada Yerel Tarih Araştırma Merkezi koleksiyonunda; Bozcaada ve yakın çevresini gösteren 60 adet harita, gravür ve görüntü bulunmaktadır. 
 

 

Bu koleksiyon 1500'lü yıllardan günümüze kadar geçen zaman dilimi içinde farklı baskı teknikleri uygulanarak yapılmış Bozcaada ve yakın çevresini gösteren haritalardan oluşmaktadır. Bazı haritalar bizzat haritacı tarafından yapmakta olduğu seyahatte Bozcaada'ya da uğrayarak çizilmiş, seyahat sonu yayınladığı atlasta da Bozcaada ile ilgili detaylı bilgiler vermiştir. Bazı haritalarda bulunan hatalı çizimler ise o harita ile kalmamış, sonraki yıllarda aynı hatalı haritayı, başka haritacılar birtakım eklemelerle yayınladıkları atlaslarda kullanmışlardır. Bazı haritacılar hem kuşbakışı olarak, hem de kale ve şehir görüntüsünde Bozcaada'yı çizmişlerdir.

 

 

Bazı gravürler; örnek TOURNEFORT'un kuşbakışı Bozcaada çizimi dört ayrı Atlastan çıkma olup, bazıları sonradan renklendirilmiştir. Aynı şekilde MELLİNG veya BUSSIERE'nin sonradan renklendirilmiş. Bazı çizimlerin ise kimin, hangi yıl yaptığını tespit etmek zor.

 

 

 BOZCAADA'NIN HARİTA VE GRAVÜRLERİ :

ROSACCIO, Giuseppe (1598)
LEVANTO, Francesco Maria (1664)
MALLET, Alain Manesson (1686)
NAPOLITANO, Francesco Piacenza (1688)
PEETERS, Jacques (1690)
CORONELLI, Vincenzo Maria (1707)
LASOR, A. Verea (1713)
DAPPER, Olfret (1714)
TOURNEFORT, Pitton de (1717)
MYLLER, Angelicus Maria (1735)
PETROV, Ivan (1886) .

BOZCAADA'NIN KALE VE ŞEHİR GÖRÜNTÜLERİ :

RANDOLPH, Bernard (1687)
DAPPER, Olfret (1688)
TOURNEFORT, Pitton de (1717)
HILAIR, Jean Baptiste (1782)
MELLING, Antoine Ignace (1819)
BUSSIERRE, Baron Renouard de (1829)
REY, Etienne (1867)
The Illustrated London News (1853, 1863, 1878) . 

ÇANAKKALE BOĞAZI VE TROYA BÖLGESİ HARİTALARI :

BOCAGE, Barbie Du (1788)
Choiseul-Gouffier (1842)
TARDIEU, P.F. and A. (?)
REY, Etienne (1867)
Admiralty (1890) 

BOZCAADA VE ÇEVRESİNİN OSMANLI DÖNEMİ HARİTALARI : 

Adalar denizi kuzeydoğusu (?)
Edremit - Kale-i sultaniye (1913)
Bahr-i sefid boğazı (?) 

PİRİ REİS' İN BOZCAADA HARİTALARI :

Türk haritacılığının gerçek anlamda kurucusu olan,  Büyük Türk denizcisi Piri Reis (? 1470 Gelibolu - 1554 Kahire Mısır) yazdığı Kitab-ı Bahriye nüshalarından derlenmiş Bozcaada haritaları. 1521 tarihli birinci ve 1526 tarihli ikici yazma nüshalarından yapılan farklı kopyalar Türk ve Dünyanın çeşitli kütüphane ve özel koleksiyonlarında bulunmaktadır.

Sayın Mine Esiner ÖZEN tarafından Antik & Dekor dergisi 1999 yılı Ocak ayı 50 numaralı sayısında bu dağılım belirtilmiştir.

Sayın Emekli Tümgeneral Cevat ÜLKEKUL özel arşivinden merkezimize Bozcaada ile ilgili, gerek fotokopi gerekse dijital ortama kaydedilmiş 16 adet haritayı kullanım amaçlı olarak vermişlerdir.

BOZCAADANIN TÜRKİYE CUMHURİYE'Tİ DÖNEMİ HARİTALARI : 

Cumhuriyetle birlikte harita yapım ve basım işleri önce Harita Umum Müdürlüğünce, sonraları DKK Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca yapılmaya başilanmıştır. Bu döneme yönelik seçilmiş üç adet haritadan ilkinde (1931 yılı ) ada'nın isminin BOHÇAADA olarak geçmesi ilginçtir. İkincisinde ( 1949 yılı ) Alaybey (Rum ) mahallesinin ızgara şeklindeki sokak planı, kurutuluş anıtı, Rum Mahallesi ve Türk Mahallesini birbirinden ayıran dere yatağı ve üzerindeki 7 adet köprünün resmedilmesi o dönem için önemli bir belge olmaktaydı. 

Bohçaadası ( 1931 )
Bozcaada ( 1946 )

Bozcaada ( 2000 )