HOME CONTACT CONTENTS LINKS RESERVATIONS

Çanakkale İli’nin Bozcaada İlçesi,Çanakkale Boğazı ağzının 18 deniz mili güneyinde;Doğusundaki en yakın Anadolu kıyısı olan Kumburnu mevkiine 3 mil ,Yükyeri Feribot İskelesine 3.5 mil mesafededir.Bozcaada Ege Denizinde Ülkemize ait olan iki adadan biri olup Gökçeada’ya 29 mil uzaklıktadır.Çanakkale İl merkezine uzaklığı ise 27 mil Kuzeybatıdaki İmroz’a 20,Batıdaki Limni’ye 30, Güneydeki Midilli’ye 32 mil uzaklıktadır.

Adanın tam mevkii şöyledir;

ENLEM : 39 derece 48’ N Kuzey , BOYLAM :26 derece 02’ E Doğu

Zamanımızdan 15 bin yıl önce Bozcaada,Gökçeada ve Limni esas kara parçası olan Anadolu’ya bitişik olup henüz Çanakkale Boğazı da teşekkül etmemiştir.Bundan sonraki 5 bin yıl devamınca jeolojik olaylar neticesi Gökçeada, Limni ve Çanakkale boğazı teşekkül etmiş Ege denizi Marmaraile birleşmiştir.6 bin yıl önce Holosen adı verilen bir çağ yaşanmış,Ege kıyıları Holosende önemli değişimlere uğramıştır.İşte bu değişimler sonucu Bozcaada meydana gelmiş ve kıyılar bugünkü halini almıştır

Çevresi 14 mil tutarındadır.Çevresinde oluşan irili ufaklı adacıklarla birlikte yüzölçümü yaklaşık 42 Km2’ dir.En yüksek noktası ile 192 metre ile Göztepe’dir.

BOZCAADA’DA ARAZİ ŞEKİLLERİ

Tepeler :

Adanın genel yapısı genellikle alçak ve basık olmasına rağmen birkaçtepe bulunmaktadır. Bunlar ;

1.   Göztepe ( 191 m )
2.   Yenikale Tepe ( 115 m )
3.   Hacı Mahmut ( 92m )
4.   Tuzburnu Tepe ( 84m )
5.   Kaplan Tepe ( 75m )
6.   Yalama Tepe ( 65m )
7.   Fakı Tepe ( 57 m )

Adanın en yüksek noktası Göztepe, gerçekten ismi gibi bu tepe bir göz gorevini üstlenip size Ege denizinde oluşan kara parçalarını ve onların tarihlerini gözlerinizin önüne seriyor.

B u r un l a r :

Eskikale Burnu
Erenler Burnu
Tabya Burnu
Nar Burun
Sarıtaş Burnu
Tuzburnu
Kocatarla
Mermer Burnu
Sulubahçe Burnu
Habbeli Burnu
Batı Burnu
Killik Burnu,
olmak üzere oniki burun mevcuttur.

K o y l a r :

Liman Koyu
Değirmenler Koyu
Poyraz Limanı
Çanak Limanı
Çapraz Limanı
Kocatarla Limanı
Lagor Limanı
Ayana Limanı
Ayazma Koyu
Sulubahçe Koyu
İğdelik Koyu,
olmak üzere onbir koyu mevcuttur

Bozcaada Etrafındaki Adalar

Bozcaada’nın etrafında büyüklü,küçüklü 13 ada vardır.Bunlar :

Tavşan Adası : Adanın 10 km kadar kuzeyindeki en büyük ada olup .93km2 genişlikte,20-25 metre yüksekliktedir.Kıyı uzunluğu 5 km dir

Yılan Ada : Bozcaada’nın Kuzey doğusunda yer almakta olup Kıyı uzunluğu 1.2km yüzölçümü 0.08 km2 dir

Fener Adası :Adanın 1.5 mil doğusunda küçük bir adadır.Üzerinde bir deniz feneri ve bir bekçi binası vardır.

Taş Ada : Bozcaada’nın doğu kıyısına 200 metre kadar mesafede Katranlık Burnu karşısında büyükçe bir kaya parçasıdır.

Yıldız Ada : Adanın kuzey batısına yakın bir yerde Killik Burnu karşısındadır

Kaşık (Kemal) ve Gökçe Adalar: Bu iki adaya Horoz Taşları da denir.Yıldız adanın doğusundadırlar.

Sıçancık Ada :Bu adada Horoz taşlarının doğusundadır.

Presa ve Orak Adaları : Bozcaada ile Tavşan ada arasında yer alan bu iki küçük ada tavşan adası ve yılan adası ile birlikte tavşan adaları veya Eşek adaları diye bilinmektedir.

Tuzburnu Adası ve İncirli Ada : Bozcaada’nın doğusunda Tuzburnu kıyılarına yakın mesafede bulunan iki küçük adadır.

Baklataşı Ada : Bozcaada’nın güneyinde yer alan tek adadır.Habbele kumsalı civarındadır.

Ovalar

Bozcaada’nın hemen hemen büyük bir kısmı düzlüklerden oluşmaktadır. Bunlar ;

a.    Habbele Ovacığı
b.    Tekir Bahçe
c.    Sağır’ın bahçe
d.    Papaz Bahçe
e.    Sulu Bahçe
f.    Çayır Mevkii
g.    Poyraz Limanı Ovacığı

Akarsular

Bozcaada akarsu bakımından zengin değildir.Adada bulunan derelerin isimleri ise ; Kocamış, Balcılar, Çanel, Hacımahmut, Kulkutoğlu, İçmece, Sulubahçe, Yanakut, Habbelipınar ve Tuzburnu’dur.

Yukarıda adı geçen akarsular ancak kış yağmurlarıyla birlikte haraketlenmektedir.

İKLİM

Bozcaada Ege denizinin kuzey doğusunda yer almasından dolayı Gerek Akdeniz ikliminin,gerekse Trakya Kara ikliminin tesiri altındadır.Ancak Çanakkale Boğazının tam çıkışında olması nedeniyle Kuzey rüzgarlarını fazlaca alır.Buda adanın ikliminde biraz farklılıklar meydana getirir.Ak Deniz ikliminde yazları kurak ve sıcak/kışları ılık ve yağışlı özelliğinden uzaklaşarak Yazları serin ve kurak/kışları ise ılık ve az yağışlı olarak geçmektedir

Aylara göre nem oranı ortalama %70 in altına düşmez.Ancak rüzgarının bol olması nedeniyle nem oranının insan sağlığını olumsuz etkileme durumu yoktur. En sıcak ayları temmuz ve ağustos 35-38C derece,
En soğuk ayı ise ocak ayı 7 derecedir. Ortalama sıcaklık 15.7C derece,
En yüksek sıcaklık 35.5C derece, En Düşük sıcaklık –5.4C derece,
En sıcak günler sayısı (Yıl İçinde) 11.8 gün , En Soğuk Günler Sayısı (Yıl içinde) 6.5 gün, Ortalama Açık Günler sayısı 110.5 gün, Ortalama Bulutlu Günler Sayısı 198.5 gün, Ortalama Kar Yağışlı Günler Sayısı 1.1 gün, Ortalama Rüzgar hızı 7m/Sn,Ortalama Rüzgarlı Gün Sayısı (10.8 – 17.1m/sn) 86.2 gün,  Ortalama Fırtınalı Gün Sayısı (17.1m/Sn den yüksek) 34.5 gün, Ortalama Sisli Günler Sayısı 1.8 gün,
Ortalama Deniz Suyu Sıcaklığı 16C derece,  Ortalama Deniz Suyu En Yüksek Sıcaklığı 25.9C derece’dir.

Adaya hakim rüzgarlar sayesinde dünyanın hiçbir yerinde yetişmeyen “Çavuş üzümüne”ortam hazırlamaktadır.Ayrıca rüzgarının bol olması maliyeti düşük çevre dostu “Rüzgar Enerjisini” de adamıza getirerek 17 adet üniteden elektrik enerjisi üretilmektedir.Bir ünitenin yarısı adada tüketilmekte kalan 16.5’lik kısmı ise deniz altından Mahmudiye’deki Elektrik trofasına gönderilerek dağıtımı yapılmaktadır.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Bozcaada Akdeniz ikliminin etkisi altında olduğundan bitki örtüsü genel olarak makiliktir.Ancak güneybatı bölümlerinde çamlıklar mevcuttur.Adanın bitki örtüsü hakkında en geniş araştırmayı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Kürsüsü Öğr. Üyelerinden Dr. Özcan Seçmen tarafından yapılmış ve 1977 yılında Tübitak tarafından yayınlanmıştır.

İki yıllık bir araştırmanın eseri olan bu çalışmada Bozcaada’nın 65 değişik familya grubundan 437 tür bitki çeşidine sahip olduğu ortaya konulmuştur.